برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

ردیف

نام مجری

عنوان

1

دکتر چنگیز قلیپور

مرور سيستماتيک گايدلاينهاي موجود درحيطه تروماي فک و صورت

2

دکتر فرزاد رحمانی

ارزیابی سطح سرمی آمیلاز در پروگنوز بیماران با ترومای شکم

3

آقای عباس داداش زاده

 بررسی صحنه حادثه، وضعیت بیمار و اقدامات انجام شده برای مصدومان مولتیپل تروما  توسط سیستم اورژانس پیش بیمارستانی

4

دکتر فرزاد رحمانی

ارزیابی تاثیر کلار گردنی بر تهویه بیماران ترومائی با امتیاز گلاسکو کمای 15 با استفاده از کاپنوگرافی

5

دکتر علی جنتی

ارزیابی توان پاسخگويي اورژانس بيمارستاني در مقابل حوادث و بلايا در بیمارستان های شهر تبریز: سال 1393

6

دکتر سلیمانپور

مقایسه فشار داخل کاف تراشه با دو تکنیک انگشتی و حجم ثابت در بخش اورژانس

7

دکتر اله وردی پور

بررسی اثربخشی برنامه ابتکاری جامعه محور در ترویج استفاده از کلاه ایمنی در موتورسواران شهرستان چاراویماق

8

خانم دکتر قاسمزاده

تعیین شیوع خشونت همسر علیه زنان باردار

9

دکتر حسن سلیمانپور

ارزیابی شلوغی بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) با استفاده از 2 شاخص شلوغی بخش اورژانس و شاخص فعالیت بخش اورژانس در سال 4-1393

10

دکتر فرزاد رحمانی

مقایسه تاثیر پماد سیلور سولفاسالازین با پماد گیاهی ادیب درم در درمان بیماران  با سوختگی درجه 2

11

دکتر حسین اجاقی حقیقی

بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی کنار بستر در تشخیص هموپنمو توراکس در بیماران ترومایی مراجعه کننده به مرکز  آموزشی درمانی امام رضا (ع)

12

دکتر پورآقایی

بررسی تجربیات بیمارستانی در پاسخ به زلزله 21 مرداد تابستان 1391شهرستانهای ورزقان، هریس و اهر

13

خانم دکتر پورنقی آذر

ترومای دندانی در کودکان و نوجوانان: مرور نظام مند و فرا تحلیل

14

آقای اکبر عزیزی

بررسی میزان و الگوی شیوع حوادث و سوانح در سالمندان شهر تبریز

15

دکتر جعفرصادق تبریزی

بررسی الگوی خطاهای پزشکی ثبت شده در شهر تبریز در سالهای 82 تا 92

16

دکتر سعید صفیری

برآورد شیوع مصرف مواد مخدر، الکل و روابط جنسی خارج از ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1394 با استفاده از مدل های Crosswise و Bayesian Crosswise

17

دکتر همایون صادقی

بررسی برخی جنبه های اپیدمیولوژی توصیفی قطع تروماتیک اجزای دست

18

دکتر همایون صادقی

مطالعه رفتار رانندگی موتور سواران شهرستان بوکان و رابطه آن با اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی  بزرگسالی (ADHD)

19

دکتر حمید سوری

مقایسه ی الگوی حوادث رانندگی درون شهری در 5 کلان شهر کشور

20

دکتر همایون صادقی

طراحی، اجرای پایلوت و ارزیابی اولیه مدل کشوری ثبت سوانح ترافیکی

21

دکتر علیرضا احمدی

بررسی عوامل خطر در بیماران خودسوزی در کرمانشاه

22

دکتر کاوس شهسواری نیا

بررسی یافته های دموگرافیک و سی تی اسکن  دربیماران با مسمومیت ترامادول دچار تشنج ، مراجعه کننده به اوژانس بیمارستان سینا از اول تیر ماه 1394 تا آخر آذر ماه  1394

23

دکتر فیروز صالح پور

بررسی سیستماتیک عوامل پروگنوستیک بیماران با آسیب تروماتیک مغزی

24

خانم دکتر فرزدی

خشونت علیه زنان در دوره ناباروری و مقایسه آن با گروه شاهد

25

دکتر داوود خراسانی

 

الگوی مرگ های ناشی از آسیب های ترافیکی و ارزیابی دقت سيستم های ثبت مرگ و پزشکی قانونی استان آذربايجان غربي وبررسی Agreement rate آنها در سال های 1383 تا 1388

 

26

دکتر علیرضا علاء

ارزش تشخیصی پارامترهای بیوشیمیایی در پروگنوز بیماران با سوختگی شدید

27

دکتر شاکر سالاری لک

بررسی برخی جنبه های اپیدمیولوژی توصیفی مصدومیتهای عابرین پیاده در سوانح ترافیکی در بیمارستان شهدای تبریز

28

دکتر اميرمحمد نوالي

مرور سيستماتيک گايدلاين هاي موجود در حيطه تروماي ارتوپدي

29

دکتر سید مرتضی شمشیرگران

الگوهای اپیدمیولوژیک حیوان گزیدگی در شهرستان ماکو، شمالغرب ایران

30

دکتر هاشم زاده

مرور سيستماتيک Guideline هاي مربوط به تروماي توراکس و شکم و لگن غیر استخوانی

31

دكتر مقصودی

مرور سيستماتيک گايدلاين هاي موجود در حيطه تروماي سوختگی

32

دکتر رجائی غفوری

بررسي نتايج سي تي اسكن مغزي در بيماران با تروماي مينور سر مراجعه كننده به بخش اورژانس

33

دکتر فرزاد رحمانی

بررسی اپیدمیولوژیک و نتایج تشخیصی در اطفال ترومائی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام رضا (ع)

34

دكتر همایون صادقی

بررسی آسیب پذیری غیر سازه ای خانه های بهداشت شهرستان خلخال در سال 1393

35

دكتر صمد شمس وحدتی

ارزش ایندکس ژوگولار داخلی در مقایسه  با ایندکس ورید اجوف تحتانی در ازیابی فشار ورید مرکزی بیماران کریتیکال مراجعه کننده به اورژانس

36

دکتر رحمانی

ارزش پیش گوئی کنندگی امتیاز ترومای سارتریوس در تعیین پروگنوز بیماران مولتی ترومایی

37

دكتر روزبه رجایی

تعیین ارزش پیشگویی سطح سرمی لاکتات، بیکربنات، کمبود قلیا و گلوکز در میزان مرگ و میر بیماران ترومایی مراجعه کننده به اورژانس

38

آقای اکبر عزیزی

بررسی میزان آشنایی و امکان برقراری ارتباط سالمندان شهر تبریز با سامانه فوریتهای پزشکی 115

39

دکتر همایون صادقی

طراحی و ارزیابی اولیه ی پایگاه اطلاعات اپیدمیولوژیک صدمات و ایمنی ایران

40

دکتر مهدی رضایی

طراحی و ساخت یک شبیه‌ساز ثابت خودرو برای مطالعه رفتارهای رانندگی در شرایط مختلف

41

دکتر شفیعی

بررسی ویژگی های شخصیتی رانندگان پر خطر شهر تبریز

42

دکتر سلیمانپور

بررسی سهولت تهویه دو دستی تهویه با بگ و ماسک در چهار تکنیک:E-C ،Thenar Eminence ، (Non-dominant hand) Thenar Eminence (Dominent hand) – E-Cو(Dominent hand) Thenar Eminence (Nond-Dominent hand) – E-C

43

دکتر زینال زاده

بار ناشي از رفتارهاي خودكشي در استان آذربایجان شرقی

44

دکتر فرح بخش

محاسبه بار سوانح و حوادث در استان آذربایجان شرقی

45

دکتر زینال زاده

بررسی اپیدمیولوژی و روش‌های به کار رفته در خودکشی منجر به فوت ثبت شده در پزشکی قانونی طی سال‌های 1380 تا 1390 در شهرستان تبریز

46

دکتر دستگیری

عوامل زمینه ای گرایش به تنش و خشونت در نوجوانان

47

دکتر صمدی راد

بررسی فراوانی و الگوی خشونت در رابطه همسری و پیشگوئی کننده های نوع و شدت آن در موارد ثبت شده در پزشکی قانونی استان آذر بایجانشرقی طی پنج سال اخیر(1392-1388)

48

خانم دکتر رنجبر

بررسی دیدگاه و تجارب زنان دچار سوختگی ناحیه صورت نسبت به پذیرش اجتماعی :  یک مطالعه پدیدارشناسی

49

دکتر شمس وحدتی

بررسی علل مرگ در تصادفات و آسیب های جاده ای در تبریز استان آذربایجان شرقی

50

دکتر صادقی

بررسی الگوی اپیدمیولوژیک ده ساله مرگ ناشی از حوادث ترافیکی بین استفاده کنندگان از خودروهای سواری، باری وکشاورزی در استان آذربایجان شرقی 1392-1383

51

دکتر صادقی

استفاده از مدلهای تحلیل ابرمتغیری(mega variate analysis) درتبیین الگوهای افتراقی بروز مرگ ناشی از حوادث ترافیکی استان آذربایجانشرقی

52

دکتر صادقی

بررسی الگوی اپیدمیولوژیک ده ساله مرگ ناشی از حوادث ترافیکی موتور سیکلت و عابرین پیاده در استان آذربایجان شرقی 1392-1383